Foto Galeri
Site ��i Arama
�ok Okunanlar
Link Bankas�
Yorumlar
Piyasalar
DOLAR
6,4499
EURO
7,1137
IMKB
0.00
Hava Durumu
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Nevzat AKATA
Bykehir Ordu'ya Byk Gelir .!?
19 ubat 2013 Sal 05:56

 

 

Aklerenlere sorduk, dedik ki ;

Kimse sormuyor, Ordu BTNEHR (Bykehir ) olmaya HAZIR MI !?

Ordu Btnehir (Bykehir) olacak,

Bu konuda herkes hevesli.

zellikle, Devlet kat (!?) vede Brokrasi ile ili dil olanlar. 

Bir ksm Ticaret erbab hevesleri Kursaklarnda !?...

stanbul limiz Bykehir olabilir, stanbul'un  lceleri iie gemi vazyette. 

Birine hizmet etsen dierine de etmiin saylr... 

Ordu ile Ulubey arasnda Km'lerece yol boluu var. Eee nooolacak, imdi...

Bizler iin Hayati neme haiz " Fndk bahelerimiz" ne  olarak tanmlanacak ? Bykehirde  vergisi ne olacak ?

Ordu Srekli g vere vere nufusu 1 milyonu gemiken, imdi 710 Bini 750 ye karmaya alacak kadar yoksullam, 

O nedenlede sorduk ; Ordu Bykehir olmaya hazr m? Enerjisi varm, Yeter mi ???

Siyas Partler Sustu.

OD sustu.

Mimarlar,

Mhendisler sustu.

Doktorlar, Eczaclar sustu...

Ticaret Odas,

Ticaret Borsas, Esnaf Odalar sustu,

Belediye sustu...

Hani u AKPye kar olan ve dahi Eskiehirde Ylmaz hoca ( Ylmaz hocaya gemi olsuna CHP lideri Kldarolu, Taaaa Ankaradan kalkp,  Yze yakn Belediye Bakan vb ile destek verirken,  bizim Ordu Belediye Bakan Torun ortalarda grnmemiti. Ve de hala Bykerene destek mesaj metnini bulamadk ? , Neden Acaba  !?) ile edeer tutulan, 

Ordu halkmzn yz ak olan ( !?), Bakan Torun' lu Belediyemiz sustu...

zetle Kamudan yada Kamu adna bte oluarak o kalemden maa alanlar susarken, aldklar maalar hak ettiklerini nasl hazmedebiliyorlar !?.

 Anlalan durum ortada , "Mal Deli'ye, hale Bize Kald" !!!...

Ordu Kent Gazetesi ve Nevzat AKATA olarak bu gnk yazmda, bu konuda derli toplu aratrma zetlerinden birini Sayn Do. Dr. Ersan Z / Pamukkale niversitesi, BF, Maliye blm, Mali Hukuk Anabilim dal Bakan, www.ersanoz.com hocann aratrmasn sizinle paylayoruz... . 


Avantaj ve Dezavantajlaryla 'Bykehir' olmak

Do. Dr. Ersan Z / Pamukkale niversitesi, BF, Maliye blm, Mali Hukuk Anabilimdal Bakan, www.ersanoz.com

lkemizdeki yerel ynetim kurulularndan birisi ve en nemlisi belediyelerdir. Belediyeler il, ile, belde vb. yerleim merkezlerinde temizlik, su, toplu tama ve imar faaliyetleri gibi kamu hizmetlerini yerine getiren kamu tzel kiilikleridir.

Ancak son yllarda dnyadaki gelimelere paralel olarak, toplumun beklentilerinin artmas  ve ihtiyalarnn eitlenmesi nedeniyle belediyeler; sportif ve kltrel faaliyetler, eitim ve retim faaliyetleri gibi birok alanda hizmet vermeye balamtr.

Belediyelerin yapm olduu hizmetlerin bu denli eitlenmesi nedeniyle kaynak ihtiyalar  da artmtr. nceki yllarda yaanan kyden kente g olgusu nedeniyle, bugn itibariyle Trkiye nfusunun yaklak %80'i belediye tekilat bulunan yerleim yerlerinde ikamet etmektedir. 
 
Trkiye'de belediyeler, byklk ve kurulu yerine gre bykehir belediyeleri, il belediyeleri, ile belediyeleri, bykehir ile belediyeleri ve belde belediyeleri olarak adlandrlmaktadr. Nfusun i bulma, eitim vb. nedenlerle belirli kentlerde younlamas ve il belediyelerinin bu ihtiyalar karlamakta yetersiz kalmas nedeniyle bykehir belediyeleri kurulmutur. 
 
Belediyelerin gelirleri; z gelirler, devlet yardmlar, borlanmalar, cezalar ve genel bte vergi gelirlerinden ayrlan paylardan olumaktadr. Toplam gelirleri ierisinde asl nemli kalemi genel bte vergi gelirlerinden ayrlan paylar oluturmakta olup dier gelirlerin oran olduka azdr. rnein, stanbul Bykehir Belediyesi'nin 2012 yl btesine gre ngrlen tahmini gelir tutar 6 milyon 600 bin TL olup, bunun 5 milyon 530 bin TL'sinin merkezi idare vergi gelirlerinden alnacak paylardan oluaca ngrlmtr. Bykehir belediyeleri genel bte vergi gelirlerinden, il belediyelerine gre daha fazla pay almaktadrlar. Bu nedenle bykehir statsnde bulunmayan il belediyeleri de bykehir belediyesi statsne gemek istemektedir.

Bugn itibariyle Trkiye'de 16 adet bykehir belediyesi bulunmaktadr. Bykehir belediyesi olabilmek iin 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanunu'nun 4'nc maddesine gre, belediye snrlar iindeki ve bu snrlara en fazla 10 bin metre uzaklktaki yerleim birimlerinin son nfus saymna gre toplam nfusu 750 binden fazla olan il belediyeleri olmalar gerekmektedir. Ancak bykehir belediyesi statsnde bulunmayan illerin hibirisi u an itibariyle bu arta sahip deildir. 

Ancak Trkiye Byk Millet Meclisi  leri Komisyonu'nda kabul edilen kanun tasarsnda Aydn, Denizli, Mula, Tekirda, Trabzon, anlurfa, Kahramanmara, Balkesir, Van, Manisa, Hatay, Malatya ve Mardin illerinin bykehir yaplmasna ilikin hkmler bulunmaktadr. (Makale yazldnda henz olmamlard, imdilerde Bykehir oldular) teden beri belirtilen iller ve dier il belediyelerinin birou da bykehir statsne gemek iin taleplerini dile getirmektedirler. 
 
Bykehir olma talebinin altnda yatan asl neden, bykehir belediyelerinin genel bte vergi gelirlerinden aldklar paya ilaveten bykehir belediye snrlar iinde yaplan genel bte vergi gelirleri tahsilt toplamndan %5 pay almasdr. Sz konusu ilave gelir pay bykehir olmay olduka cazip klmaktadr. Nitekim leri Komisyonu'nda kabul edilen kanun tasarsna gre bu orann %6 olaca ngrlmektedir.  

l zel idareleri ve belediyelere genel bte vergi gelirleri tahsilt toplam zerinden ayrlacak paylara ilikin esas ve usuller 5779 sayl l zel darelerine ve Belediyelere Genel Bte Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakknda Kanun'da dzenlenmitir. Buna gre genel bte vergi gelirleri tahsilatndan normal il belediyeleri %2.85, bykehir belediyeleri %2.50 + bykehir belediye snrlar iinde yaplan genel bte vergi gelirleri tahsilat toplamndan %5 pay almaktadrlar. Normal illerin bykehir olmak istemelerinin en byk nedeni de bu % 5'lik pay alabilmektir.  
5779 sayl yeni Yasa ncesinde zel tketim vergisi ve zel iletiim vergisi genel bte vergi gelirleri toplamna dahil edilmemekteydi. 5779 sayl l zel darelerine ve Belediyelere Genel Bte Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakknda Kanun'un 8'inci maddesinin 1-c bendi ile yaplan dzenleme ile zel Tketim Vergisi Kanunu'nun 8'inci maddesinin 1-d bendi ile yaplan dzenlemede ise zel iletiim vergisinin, genel bte vergi gelirleri toplamna dahil edilmesi ynnde dzenleme yaplmtr.

zel tketim vergisi ve zel iletiim vergisinin genel bte vergi gelirlerine dahil edilmesi nedeniyle vergi gelirleri toplam nemli miktarlarda artm olacaktr. Bylece il zel idareleri ve belediyelere pay tahsisi esnasnda dikkate alnacak rakam byyecektir. Ancak yasal dzenleme gerei bykehir belediyelerinin pay hesaplanrken, 2013 ylna kadar, zel tketim vergisi, genel bte vergi gelirleri ierisinde dikkate alnmayacaktr.

2013 ylndan itibaren, bykehir belediyelerinin pay  hesaplanrken, zel tketim vergisinin, genel bte vergi gelirleri ierisinde dikkate alnacak olmas, bykehir belediyelerinin vergi gelirleri tahsilatndan alaca pay daha da artracak olmas, il belediyelerinin bykehir belediyesine dnme isteklerini daha da artrmaktadr. Bu durum yeni bykehir olacak il belediyelerinin nemini ve sahip olaca kaynaklar daha da artrmaktadr. nk ok kk olan ve personel maalarn bile demekte zorlanan belediyelere aktarlan kaynaklar bykehir belediyesi btesinde toplanacaktr. Tm il snrlar bykehir belediye snr kabul edileceinden, tm ilde toplanan vergi gelirleri zerinden %6'lk pay alnacaktr. 2013 ylndan itibaren zel tketim vergisi ve zel iletiim vergisi zerinden de Bykehir belediyelerine %6 pay aktarlacaktr. 

TBMM leri Komisyonu'nda kabul edilen kanun tasarsna gre, bykehir statsnde olacak olan 29 ilin, bykehir belediye snrlar ierisinde tahsil edilen genel bte vergi gelirleri toplam zerinden alacak olduklar paylar 2011 ylnda gerekleen vergi tahsilat tutarlar dikkate alndnda aadaki gibi hesaplanacaktr (toplam doru olmakla birlikte, yaymlanacak sayfa problemi nedeniyle baz illerin ayrnts yanstlmamtr). 
 
(Tasarya gre, bykehir belediye snrlar ierisinde tahsil edilen genel bte vergi gelirleri tahsilatnn % 6's bykehir belediye pay olarak ayrlacaktr. Ayrlan tutarn % 60' dorudan ilgili bykehir belediyesine aktarlacak, kalan % 40'n % 70'i nfusa gre, % 30'u ise yzlmne gre bykehir belediyeleri arasnda paylatrlacaktr.)

Tasarya gre, Trkiye genelinde toplanan genel bte vergi gelirleri tahsilatnn %4.5'i bykehir statsnde olacak olan 29 ilin ile belediyelerine ayrlacaktr.

(Ayrlan tutarn %90' ile nfusuna gre, %10'u ise ile yzlmne gre bykehir ile belediyeleri arasnda paylatrlacaktr. Ancak ile belediyesinin payna den tutarn %30'u bykehir belediye pay olarak ayrlacak ve ile belediyesinin bal olduu bykehir belediyesine aktarlacaktr) 

Bykehir statsnde olacak olan 29 ilin ilelerinin nfuslar  ve yzlmleri toplam, bal olduklar bykehirin toplamn vereceinden, il baznda bykehir belediyelerinin ilelerine decek paylar 2011 ylnda gerekleen vergi tahsilat tutarlar dikkate alndnda aadaki gibi hesaplanacaktr (toplam doru olmakla birlikte, yaymlanacak sayfa problemi nedeniyle baz illerin ayrnts yanstlmamtr).

Kanun tasarsnn 4'nc maddesi ile bykehir belediyesi bulunan illerde "yatrm izleme ve koordinasyon merkezleri" kurulacaktr.

 Genel bte vergi gelirleri tahsilatnn %0.25?i, bykehir belediyesi olan illerdeki yatrm izleme ve koordinasyon merkezlerine, bu kanun ve dier kanunlarla verilmi olan grev ve hizmetlerin yrtlmesi amacyla ayrlacaktr. Ayrlan bu pay, genel bte vergi gelirleri tahsilat toplamndan, vergi iadeleri dldkten sonra kalan net tutar zerinden hesaplanacaktr.

Maliye Bakanl tahsil edilen payn %60?n eit olarak dorudan, %40?n ise yatrm izleme ve koordinasyon merkezleri arasnda nfus esasna gre datacaktr. 

Tasarya gre, bykehir belediyesi bulunan illerde kurulacak olan "yatrm izleme ve koordinasyon merkezlerine" ayrlacak olan denekler 2011 ylnda gerekleen vergi tahsilat tutarlar dikkate alndnda aadaki gibi hesaplanacaktr (toplam doru olmakla birlikte, yaymlanacak sayfa problemi nedeniyle baz illerin ayrnts yanstlmamtr).

Yaplan hesaplamalardan da grlecei zere, bykehir statsne kavuacak olan iller, eski statlerine gre ok yksek tutarda kaynaa kavuacaklardr. Bu kaynaklarn bykehir belediyeleri tarafndan etkin ve verimli bir ekilde kullanlmas durumunda, bu illerde yerel ynetim hizmetlerinin kalitesinin artaca, byk altyap yatrmlarnn yaplabilecei, hizmetlerin il genelinde en cra yerlere kadar gtrlebilecei dnlmektedir.

Dezavantajlar neler? 
 

95/6430 Sayl Bakanlar Kurulu Karar gereince, normal il belediye snrlar ierisinde, dier artlar tamalar kayd ile basit usulden faydalanmakta olan baz mkellefler, snrlar ierisinde faaliyet gsterdikleri il belediyesinin, bykehir belediyesine dnmesi ile birlikte basit usulden faydalanma haklarn kaybedecekler ve ertesi takvim yl bandan itibaren gerek usulde vergilendirileceklerdir.

Yine belirtilen ileri yapmak amacyla ilk defa mkellefiyet tesis ettirecek olan mkellefler de basit usulden faydalanamayacaklar ve gerek usulde vergilendirileceklerdir.

Bykehir belediyesine dntrlecek il belediyesi snrlar ierisinde, 95/6430 Sayl Bakanlar Kurulu Karar'nda belirtilen faaliyetlerde (Her trl emtia imalat ile uraanlar, her trl emtia alm-satm ile uraanlar, inaat ile ilgili her trl ilerle uraanlar, motorlu tatlarn her trl bakm ve onarm ileriyle uraanlar, elence ve istirahat yerlerini iletenler) bulunan mkellefler asndan, il belediyesinin bykehire dnmesi dezavantaj oluturmaktadr. 
 

5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanunu'nun uyguland bykehir belediye snrlar ve mcavir alanlar iinde yer alan bina, arsa ve arazilerden alnan emlak vergisi oranlar, 1319 sayl Emlak Vergisi Kanunu'nun 8 ve 18'inci maddelerine gre, dier yerlerde bulunan bina, arsa ve arazilerden alnan emlak vergisi oranlarna gre yzde 100 artrml uygulanmaktadr.

Bu nedenle, bykehir belediye snrlar  ve mcavir alanlar iinde bulunan bina, arsa ve arazilerden, dier yerlerde bulunan bina, arsa ve arazilere gre iki kat emlak vergisi alnmaktadr.

Bu durum, il belediyesinden bykehir belediyesine dnen yerlerin, belediye snrlar ve mcavir alanlar iinde gayrimenkul bulunan mkellefler asndan ek bir yk getirecektir.

Yeni durumda, eskiden dedikleri emlak vergilerinin yzde 100 fazlasn deyeceklerdir.

rnein, daha nce konutu iin binde 1 orannda emlak vergisi deyen bir kii, konutunun yeni kurulacak bykehir belediyesi snrlar iinde kalmas durumunda, binde 2 orannda emlak vergisi deyecektir. 
 
Bykehir belediye snrlar ve mcavir alanlar iinde bulunan gayrimenkullerden alnan emlak vergisi oranlarnn yzde 100 fazla olmasnn ardndan, bu gayrimenkullerden alnan, tanmaz kltr varlklarnn korunmasna katk pay da iki katna kmakta, bykehir belediyesine dntrlecek il belediyesi snrlar ierisinde gayrimenkul bulunan mkellefler, eski duruma gre iki kat Emlak Vergisi ve tanmaz kltr varlklarnn korunmasna katk pay deyeceklerinden, bu ynyle il belediyesinin bykehire dnmesi bunlar asndan dezavantaj oluturmaktadr.

 Grld zere, tm bykehir aday illerin, bykehir olduklarnda karlaaca ek mali ykmllkler olduu gibi, bykehir statsnn kazandraca ek mali kazanlar da bulunmaktadr.

Grnen o ki, il says 81, ile says 892, belde says 1.976 ve ky says

34.391 olan Trkiye yakn zamanda 29 bykehirli byk bir lke olacaktr.

bo ver olsunlar
kemalist
40 beden ceket giyen insana 50 beden ceket giydirirseniz insan bym oluyormu bu ide byle biey ben ordunun halen daha okdar byyemedigini dnyorum madem byk ehir olunca hizmet artacak iyide sormazlarm kardeim senin ulubey belediye bakann akp li degilmi kabadz belediye bakann akp li degilmi glyal igi burnunda belediye bakann akpli degilmi perembe belediye bakann akpli degilmi sarayck belediye bakann damarl belediye bakann hatta glky belediye bakann akp li degilmi iktidarken bir halt yiyemeyen yeteneksizler bykehir oluncam hizmet edecekler hadi canm kimi kandryolar bu i sadece siyasidir eger siyasi degilse cksn akp nin beton tuccarlg yapan il ile bakanlar acklasn mart ayndan sonra bykehir yapacagz derdimiz siyaset degil hizmetdir desin
21 ubat 2013 Perembe 10:55
YAZARIN NCEK YAZILARI